سلام
توی مداری که طراحی کردم بار خیلی سریع حرکت میکنه علتش چی میتونه باشه؟